251
2016
De Rode Ridder 251 De Rode Ridder 251
TEKENINGEN: Fabio Bono
SCENARIO: Marc Legendre
Johans lot blijft verbonden aan dat van Allis alias De Uitverkorene die hij in opdracht van Merlijn naar Camelot moet brengen. Volgens een flashback kreeg Johan geen verdere uitleg over het waarom van die taak. Na zijn traumatische ervaringen als kruisvaarder wordt hij in dit deel geconfronteerd met de ontberingen die Malfrat bij zijn bevolking veroorzaakt. Bij dit album zit een previewposter die een voorsmaakje biedt op wat er in volgende verhalen valt te verwachten. In dezelfde periode verscheen ook een luxetrilogie met Claus D. Scholz' De Klauw (deel 247, 2015) en de niet in de reguliere reeks verschenen vervolgdelen van de trilogie, De Zwarte Drietand en Inferno. De trilogie verscheen in zwart-wit in een gelimiteerde oplage van amper tweehonderd genummerde exemplaren. Bij de eerste negentig exemplaren hoort een originele plaat uit een van de drie verhalen.
252
2016
De Rode Ridder 252 De Rode Ridder 252
TEKENINGEN: Fabio Bono
SCENARIO: Marc Legendre
Op weg naar Camelot moeten Johan en Allis naar Zilverbergen varen. De kortste weg is via de Hellemond, maar geen enkele zeevaarder wil hen daar naartoe brengen, het is daar niet pluis. Met klinkende munt kon Johan Koos overtuigen om hen toch mee te nemen. De verschrikkelijke plaats blijkt aanvankelijk een paradijselijk eiland te zijn, maar die schijn blijft niet duren. Ondertussen heeft Malfrat de achtervolging ingezet. Voor de verschijning van dit album gaf Standaard Uitgeverij een illustratie prijs van Red Rider, een spin-off waarvan in 2017 het eerste deel van de geplande trilogie wordt verwacht met Stedho als tekenaar.


253
2017
De Rode Ridder 253 De Rode Ridder 253
TEKENINGEN: Fabio Bono
SCENARIO: Marc Legendre
Johan en Allis blijven nog een album lang op het eiland uit het vorige album waar zich nog wat meer horrortaferelen afspelen. Er komt ook een rechtstreekse confrontatie met Malfrat die de twee achternazit. In Camelot duiken Lancelot en Mordred op rond de Ronde Tafel. Merlijn geeft er een imposant staaltje van zijn magische kunnen om Mordred een lesje te leren. Ondertussen is er beslist om deze cyclus na acht delen af te ronden in plaats van de eerder gecommuniceerde negen delen. Zo'n even aantal is ook makkelijker voor de eventuele Franse markt door ze per twee albums te bundelen.
254
2017
De Rode Ridder 254 De Rode Ridder 254
TEKENINGEN: Fabio Bono
SCENARIO: Marc Legendre
Johan en Allis hebben het eiland Zilverbergen verlaten en trekken verder naar Camelot waar Lancelot wordt toegevoegd aan de cast. Onderweg komen Johan en Allis in de stad Veras waar ze wat duiten kunnen verdienen door aan een gevaarlijke vuurproef deel te nemen. Malfrat blijft hen achtervolgen, Bahaal wil hen tegenhouden en Johan scheert zich. Ondertussen is het contract van Marc Legendre en Fabio Bono verlengd voor nog eens acht albums na deze achtdelige cyclus. Ook de covers van de driedelige spin-off Red Rider, door Stedho en Lectrr, werden gepresenteerd. De albums kwamen in oktober, november en december 2017 uit.


255
2017
De Rode Ridder 255 De Rode Ridder 255
TEKENINGEN: Fabio Bono
SCENARIO: Marc Legendre
De reis naar Camelot gaat verder. Deze keer in de bergen waar Malfrat de Wrange nog steeds Johan en Allis, De Uitverkorene, op de hielen zit. In Camelot krijgt Merlijn een bezoekje van Aibell, een heks die oude en nare herinneringen in hem oproept. In onze rubriek De Commentator staat Marc Legendre even stil bij de cyclus tot dusver, de verdiensten, beperkingen en mogelijkheden en wat er na de huidige cyclus zal gebeuren met de reeks De Rode Ridder. Elk album zal weer een afgerond verhaal bevatten en Fabio Bono zal meer prenten per pagina tekenen. Tegelijk met deel 255 verscheen ook de trilogie De Klauw, De Zwarte Drietand en Inferno van Claus D. Scholz als softcover in zwart-wit tegen een democratische prijs. In 2016 verscheen deze trilogie met de laatste twee verhalen die niet in de hoofdreeks verschenen als een luxetrilogie in een gelimiteerde oplage.
256
2017
De Rode Ridder 256 De Rode Ridder 256
TEKENINGEN: Fabio Bono
SCENARIO: Marc Legendre
Op hun weg naar Camelot vinden Johan en Allis een schuilplaats in een sinister slot waar de uitverkorene werd verwacht. We vernemen meer over Allis' achtergrond en er volgen afrekeningen in dit voorlaatste deel van de cyclus. Dit album verscheen samen met het slot van de trilogie Red Rider waarvan de drie delen kort na elkaar werden gelanceerd. In november 2017 verscheen ook nog een luxetrilogie die te koop was met een originele plaat van een van de drie gebundelde verhalen (de delen 246, 248 en 249) van Claus D. Scholz.


257
2018
De Rode Ridder 257 De Rode Ridder 257
TEKENINGEN: Fabio Bono
SCENARIO: Marc Legendre
Na het afronden van de Red Rider-trilogie in december 2017 kwam de achtdelige cyclus van De Rode Ridder tot een einde. Johan en Allis bereiken hierin eindelijk Camelot... alhoewel... Vanaf deel 258 gaat het om afgeronde verhalen per album, maar het slot van de langere cyclus maakt duidelijk dat er nog wat van de lange cyclus mee zal spelen op de achtergrond. Tegelijk met dit album verscheen opnieuw een luxetrilogie met originele plaat van de delen 240, 241 en 242, alle getekend door Claus D. Scholz.
258
2018
De Rode Ridder 258 De Rode Ridder 258
TEKENINGEN: Fabio Bono
SCENARIO: Marc Legendre
Allis is weg en de dood gewaande Malfrat is door tussenkomt van Bahaal terug. Terwijl Johan naar Allis zoekt komt, raakt hij verwikkeld in een erfeniskwestie. Een hond die een razernij opwekkend makend kruidendrankje krijgt toegediend, maakt deel uit van een snood plan. Dit is het eerste afgeronde verhaal na de achtdelige cyclus, hoewel Johans zoektocht gewoon doorgaat en Malfrat ook nog niet is uitgespeeld. In de bijrol van koopman Ludolf is uitgever Toon Horsten te herkennen, een kaasverkoper op een markt is niemand minder dan scenarist Marc Legendre. Tegelijk verscheen een vierde luxetrilogie die te koop was met een originele plaat van een van de drie gebundelde verhalen (de delen 243, 244 en 245) van Claus D. Scholz.


259
2018
De Rode Ridder 259 De Rode Ridder 259
TEKENINGEN: Fabio Bono
SCENARIO: Marc Legendre
Allis zit Johan nog steeds achterna zonder dat de ridder dat aanvankelijk door heeft. Hij stuit in een zuiders bos op de pittige Ciaran, het slachtoffer van een mensenhandelaar. Zij is een slavin van Omero. Tot verbazing van Ciaran wil Johan Omero een lesje leren. In Carnea vindt Johan geen hulp bij de deken van de stad. Op de koop toe werd Allis op haar beurt verhandeld als slavin. Tweede afgeronde verhaal met nog wel elementen die in vorige en komende delen meespelen.