Daedalus Don Lawrence Collection Saga Uitgaven  
 
Kalender

Op deze pagina lichten we je graag in over of lopende tentoonstellingen, maar ook over interessante niet-commerciële initiatieven die te maken hebben met strips.

Spring verder naar:
Workshop Jong Talent
Expo Révolution bande dessinée Métal Hurlant en Wordt Vervolgd
Lezing De Vlaamse Strip: Een Historische Schets
Expo Cromheecke Tekent Daubigny
Expo Coverkunst

Expo Nero & Co sport!

Contacteer ons gerust als jij iets kenbaar wil maken!
Opgepast: wij maken geen reclame voor stripfestivals en -beurzen.

 
Workshop Jong Talent in het Belgisch Stripcentrum op 15 februari 2017
14/01
TOP
Workshop
"De workshop Jong Talent is een initiatief van het Belgisch Stripcentrum. Het is een jaarlijkse ontmoeting tussen jonge stripauteurs en uitgevers.

Het belangrijkste streefdoel van de workshop Jong Talent is een platform te creëren voor contacten tussen enerzijds jonge tekenaars en scenaristen, die al dan niet een stripopleiding volgen, en anderzijds vertegenwoordigers van Belgische en buitenlandse uitgeverijen. De contacten kunnen verschillende vormen aannemen: het overhandigen van documenten of een project, het opvolgen van een project waarover al eerder contact bestond, collectieve of individuele raadgevingen, contractbesprekingen,...

De workshop Jong Talent is gratis voor alle deelnemers, auteurs en uitgevers, en vindt plaats op 15 februari 2017, in de lokalen van het Belgisch Stripcentrum, Zandstraat 20 in Brussel (België). De open workshop, die na inschrijving toegankelijk is voor alle geïnteresseerden, begint om 14.00 uur en eindigt om 17.00 uur. 's Ochtends kunnen uitgevers — indien ze dit wensen — van de lokalen gebruik maken voor hun persoonlijke afspraken.

Het BSC vraagt aan alle deelnemers om zich op voorhand in te schrijven per mail op het adres visit@stripmuseum.be (met voornaam, naam, e-mail, eventueel een blog of website). Het aantal afspraken per uitgever is beperkt tot maximum twintig personen. Vanaf dit jaar zullen tickets per uitgever de afspraken regelen.

Bij de inschrijvingen kunnen auteurs ons vier uitgevers doorgeven die ze graag zouden ontmoeten tijdens de workshop. We garanderen voor minstens één van de gevraagde uitgevers een ticket. De dag zelf worden de resterende tickets door een balie van het BSC verdeeld vanaf 13.45 uur.

Na de workshop zal de complete lijst met de gegevens van de jonge auteurs aan alle deelnemende uitgeverijen overgemaakt worden.

Het BSC moedigt de jonge tekenaars en scenaristen aan om zich goed voor te bereiden op de ontmoeting, des te meer omdat de tijd voor ieder afzonderlijk gesprek beperkt is. Het BSC behoudt zich het recht voor om te ontmoetingen in tijd te beperken in het belang van alle deelnemers.

De uitgeverijen die met minstens één afgevaardigde zullen aanwezig zijn op de workshop zijn: (lijst op 4 januari 2017):
• 64_page
• Ballon Media
• Bries
• Casterman
• Dargaud
• Delcourt
• Dupuis (onder voorbehoud)
• L'employé du Moi
• Le Lombard
• Oogachtend
• Pulp de Luxe
• Sandawe
• Scratch Books
• Standaard Uitgeverij
• Stroke/Stripgilde

Een Nederlandstalige en een Franstalige auteur zijn eveneens beschikbaar voor onafhankelijke commentaren op de portfolio's.

Hoewel het BSC haar lokalen ter beschikking stelt van de uitgevers en jonge auteurs, is het niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gesprekken tussen beide partijen, noch voor eventuele aanmoedigingen, raadgevingen en beloftes. Ook is het BSC gedurende de Workshop Jong Talent niet verantwoordelijk voor het verlies van documenten door de ene of de andere partij.

Belgisch Stripcentrum
Zandstraat 20, 1000 Brussel (België)
Alle dagen openvan 10.00 tot 18.00 uur.
Tel: +32 (0)2 219 19 80 - www.stripmuseum.be - visit@stripmuseum.be


Expo Révolution bande dessinée Métal Hurlant en Wordt Vervolgd van 17 maart tot 15 juni 2017
14/01
TOP
La Boverie"De volgende tentoonstelling met internationale uitstraling van het Museum Boverie in Luik, georganiseerd in samenwerking met het Fonds Hélène & Edouard Leclerc pour la Culture, heet Révolution bande dessinée en vindt plaats van 17 maart tot 15 juni 2017. Aan de hand van een parcours van meer dan 300 originele pagina's van Franse, Belgische en internationale striptekenaars stelt de tentoonstelling Révolution bande dessinée twee belangrijke striptijdschriften voor, Métal Hurlant en Wordt Vervolgd die sinds het midden van de jaren 1970 tot aan het einde van de jaren 1990 voor een revolutie hebben gezorgd in de Negende Kunst. Met enkele grote namen van de strip zoals Pratt, Tardi, Comès, Druillet, Bilal, Margerin, Forest, Sokal, Schuiten, Baru,...

Naar een initiatief van de stad Luik en Michel-Edouard Leclerc, een verzamelaar die gefascineerd is door strips en voorzitter is van het Fonds Hélène & Edouard Leclerc pour la Culture, en onder leiding van Jean-Baptiste Barbier, expert in strips en curator van de expo, schetst de tentoonstelling een belangrijke periode in de geschiedenis van de Belgisch-Franse strip. Een periode die ongeveer de 25 laatste jaren van de twintigste eeuw omspant en waarin, dankzij getalenteerde auteurs, strips zich richten tot een nieuw publiek, voornamelijk door deze twee tijdschriften, Métal Hurlant en Wordt Vervolgd.

De tentoonstelling stelt een geheel voor van ongeveer 320 originele pagina's uit de tijdschriften Métal Hurlant en Wordt Vervolgd. Jean-Baptiste Barbier, directeur van de galerie Barbier & Mathon in Parijs die gespecialiseerd is in strips, werd aangesteld als curator. De scenografie werd verzorgd door Éric Morin en bestaat uit een dialoog tussen de geschiedenis van beide tijdschriften. Deze chronologische voorstelling loopt van 1975 tot 1997 en is onderverdeeld in 13 secties. Er worden ook tal van interviews voorgesteld in de vorm van audiovisuele projecties die voorkomen in de verschillende secties. In de expo is werk te zien van Gal, Juillard, Margerin, Muñoz, Gillon, Chaland, Sokal, Forest, Clerc, Manara, Comès, Boucq, Servais,... Daarnaast biedt de tentoonstelling een bijzondere focus op de belangrijkste auteurs van die tijd: Mœbius, Druillet, Schuiten, Tardi, Pratt,...

La Boverie
La Boverie

Het tentoonstellingsparcours biedt eveneens als introductie een belangrijke sectie uit de rijke collectie van originele tekeningen van de musea in Luik. Men kan er onder andere tekeningen ontdekken uit iconische albums zoals Mannen op de Maan (Hergé), Het Gele Teken (E.-P. Jacobs), Het Etruskische Graf (Alex, van Jacques Martin), De Scooterchinees (Guus Slim, van Tillieux), Guust Flater (Franquin), Baard en Kale (Will), Lucky Luke (Morris), Chlorophyl (Raymond Macherot), Michel Vaillant (Jean Graton), of ook nog Comanche (Hermann).

Het Fonds Hélène & Édouard Leclerc pour la Culture, dat werd opgericht in de herfst 2011, is een dotatiefonds met een raad van bestuur die wordt voorgezeten door Michel-Édouard Leclerc, en die kunst toegankelijk wil maken voor iedereen. Het FHEL, dat is ondergebracht in het oude klooster van de Capucins de Landerneau (Finistère - France), heeft sinds haar opening in 2012 meer dan 500.000 bezoekers ontvangen. Er werden grote solotentoonstellingen voorgesteld van iconische figuren uit de kunstgeschiedenis van de twintigste en eenentwintigste eeuw: Miró, Dubuffet, Giacometti, Fromanger, Monory, Chagall. Momenteel loopt er de expo Hartung et les peintres lyriques (tot 17 april 2017).

La Boverie
La Boverie

De catalogus van de tentoonstelling Métal Hurlant en Wordt Vervolgd, uitgegeven door het Fonds Hélène et Edouard Leclerc, omvat belangrijke bijdragen van Jean-Pierre Dionnet en Benoît Peeters. De grafische vormgeving van het boek en de tentoonstelling werden verzorgd door Etienne Robial.

La Boverie is het nieuwe Luikse museum dat werd geopend in mei 2016. Het is een prachtig architecturaal ontwerp dat werd gerenoveerd door Rudy Ricciotti en het architectenkabinet p.HD.. Het opende in mei 2016 haar deuren geopend en biedt zowel een hoogstaand internationaal tentoonstellingsprogramma aan als een nieuw kader voor de permanente collecties van de stad Luik. In minder dan een jaar tijd heeft deze nieuwe culturele hotspot al 200.000 bezoekers verwelkomd. De openingstentoonstelling En Plein Air, georganiseerd in samenwerking met het Louvre, heeft zowel lovende recensies opgeleverd als grote bezoekersaantallen. Ze werd opgevolgd door de tentoonstelling 21 rue La Boétie, gebaseerd op het gelijknamige boek van Anne Sinclair, die het parcours beschrijft van Paul Rosenberg, een van de grootste kunsthandelaars van de twintigste eeuw. Met maar liefst 120.000 bezoekers was deze tweede grote tentoonstelling eveneens een bezoekerssucces.

La Boverie
Parc de la Boverie, 3
T +32 (0) 238 55 01
info@laboverie.com
www.laboverie.com


Lezing De Vlaamse Strip:
Een Historische Schets
op 1 februari 2017
07/01
TOP
Lommel
"Op 1 februari geven Eric-Jan Scharlee en Fred Kemps een lezing getiteld De Vlaamse Strip: Een Historische Schets in de openbare bibliotheek van Lommel. Na de lezing is er nog een korte lezing rond het verzamelen van strips, afgesloten door een Rijker dan Je Denkt-activiteit.

Eric-Jan Scharlee begint met een chronologische en thematische uiteenzetting over het ontstaan en de evolutie van de Vlaamse strip. Aan de hand van uitvoerig beeldmateriaal worden generaties van geesteskinderen van Vlaamse stripauteurs op originele en toegankelijke wijze besproken. Naast de klassiekers is er ook aandacht voor het fraaie en veelzijdige landschap van de minder populaire stripreeksen. En uiteraard komen ook Lommelse striptekenaars in dit overzicht aan bod.

In een tweede luik ontvlamt Fred Kemps zijn passie voor het verzamelen van strips en reikt hij in dat verband een aantal nuttige tips en mogelijke valkuilen aan.

Benieuwd naar de waarde van je eigen strips? Neem er enkele mee om ze te laten taxeren! Misschien ben je wel rijker dan je denkt!"

Locatie: Openbare Bibliotheek, Michiel Jansplein 1, 3920 Lommel (gratis inkom en gratis parkeren)
Datum: 1 februari om 19.30 uur, inschrijving is vereist!
Surf naar: www.getekendlommel.bewww.ccdeadelberg.be/e716/een-historische-schets


Expo Cromheecke Tekent Daubigny
tot 5 maart 2017
23/11
TOP


Expo Coverkunst tot 28 mei 2017
21/09
TOP
Coverkunst
"Elke striplezer herkent het gevoel: op een dag word je getroffen door die ene cover die volledig de lading dekt, dat ene beeld dat de inhoud van de strip perfect weergeeft, dé omslag die je nooit meer loslaat, een beeld voor het leven. Zulke krachtige covers zijn vaak het gevolg van een moeilijke evenwichtsoefening tussen de wensen van de auteur, de uitgever, de art director en de marketingmanager. Want moet je nu in de eerste plaats de aandacht van de potentiële koper trekken of wil je toch vooral recht doen aan het stripverhaal als kunstvorm en focussen op het verhalende aspect van de beelden? Auteurs en uitgevers staan vrijwel dagelijks voor dit dilemma. In deze interactieve tentoonstelling word ook jij met dat vraagstuk geconfronteerd… een confrontatie die nog lang zal nazinderen op de sociale media."
Met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Belgisch Stripcentrum
Zandstraat 20, 1000 Brussel (België)
Alle dagen openvan 10.00 tot 18.00 uur.
Tel: +32 (0)2 219 19 80 - www.stripmuseum.be - visit@stripmuseum.be

Klik hier voor het persbericht als pdf met heel wat uitspraken
van uitgevers, auteurs, journalisten,...Expo Nero & Co sport! tot 19 juni 2017
23/06
TOP
"2016 is het sportjaar bij uitstek! Behalve de Ronde van Frankrijk zijn er dit jaar ook nog de Olympische Spelen in Rio, het EK Voetbal in Frankrijk en tal van andere sportwedstrijden. Voor de Stichting Marc Sleen de ideale gelegenheid om een tijdelijke tentoonstelling te wijden aan de vele sporten die Marc Sleen tijdens zijn carrière heeft getekend.

Achttien jaar — van 1947 tot 1964 — volgde Marc Sleen, gewapend met zijn tekenplank, de Tour de France. Het was een verslag van de Ronde van Frankrijk waarin Sleen dagelijks elke rit op humoristische wijze samenvatte in één strookje. Daarnaast wordt er natuurlijk ook stilgestaan bij de andere sporten die beoefend werden door Nero, zoals bijvoorbeeld in De Witte Parel waarin Nero, na het drinken van een papje waarin haarlokken van beroemde voetbalsterren werden gekookt, een topvoetballer wordt."

INFO: Marc Sleen Museum, Zandstraat 33-35, 1000 Brussel
Alle dagen open (behalve op maandag) van 11.00 tot 13.00 uur en van 14.00 tot 18.00 uur.
www.marc-sleen.be

TOEKOMST
Te Verschijnen
Op Stapel