Alle bijdragen van Joël Parnotte aan de rubriek De Commentator bundelen we op deze pagina.

Klik verder naar de volgende onderwerpen:
07/11/2015 Joël Parnotte over De Wapenmeester

04/11/2015 Joël Parnotte: Cover- en personagestudies voor De Wapenmeester
 
Joël Parnotte over De Wapenmeester
07/11
TOP
Onderstaande bijdrage van Paul Giner verscheen eerder in het Franse stripmaandblad Casemate nummer 84 van september 2015.

COMMENTAAR BIJ PAGINA 64
De Wapenmeester
Over de natuur: "Na Het Bloed van de Porphyres wilde ik dolgraag in een natuurlijke omgeving blijven, met bossen en bergen, ver van alle architectuur. In De Wapenmeester speelt de natuur actief mee in het avontuur alsof het gaat om een levend wezen. Achtervolgd door Malestraza en de extremistische bergbewoners worden Hans en Casper geconfronteerd met vijandige decors in de Haut-Jura. Gezien de context is het onmogelijk om clean te blijven, vandaar zijn de tekeningen wat schetsmatiger en krasserig. Om de energie te bewaren teken ik weinig in potlood om zo snel mogelijk over te gaan naar het inkten. Dan moet er ook niet meer oneindig gegomd worden."

Over zwaardgevechten:
"Om geloofwaardig en juist te zijn hebben Xavier (Dorison, de scenarist, red.) en ik Lutz Horvath ontmoet, leraar in middeleeuws schermen, aan wie ik precieze vragen kon stellen over zwaardvechten. Ik heb de middeleeuwse wapens vastgehouden, hun gewicht gevoeld, een maliënkolder gedragen en deze gevechtscènes beleefd door zelf proefkonijn te spelen. Omdat deze ervaring me veel van pas kwam, konden we in detail de zwaardslagen en andere aanvallen weergeven zonder het ritme te breken van de scènes en de platen te overladen. In strips dringt de ellips (tijdsprongen in het verhaal, red.) radicale keuzes op, en een grote zwaardslag heeft soms meer impact dan een aanval die prent per prent beschreven wordt."

Over de découpage:
"Om deze gevechtscène tegen de bergflank te tekenen, dacht ik aan een découpage in verticale prenten, doorbroken door een horizontale om het geheel naar een hoogtepunt te brengen. De zeer nauwe close-up op het gezicht van Hans, die aan een touw hangt, contrasteert met de prenten van het gevecht die er min of meer van afwijken."


COMMENTAAR BIJ PAGINA 65
De Wapenmeester
Over Casper: "Casper, de nogal frêle jongeman, is helemaal niet geschikt voor dit soort avontuur. In de laatste strook, terwijl hij zich voorbereidt op een daad die hem niet bevalt, moet je zijn onhandigheid, zijn twijfel, aanvoelen. Ondanks zijn fysieke zwakheid ontdekken we gaandeweg een ongelofelijk streven."

Over vertrouwen:
"De ene na de andere confrontatie en extreme situatie volgt elkaar op in De Wapenmeester. Om het scenario in ere te houden, moet ik zo juist mogelijk de emoties weergeven via de tekeningen, tonen tot wat de personages in staat zijn, hoe ze lijden, koud hebben,... Om daartoe te komen, vertrouw ik op de enscenering door de juiste opeenvolging van decors te vinden uit de duizenden mogelijkheden, en door de tekeningen zelf, om de juiste houdingen, expressies, de stand van het hoofd en zo meer te bepalen."

Over interpretatie van de realiteit:
"Op basis van foto's, beelden en documentatie in alle vormen heb ik gebouwen en decors uit de Haut-Jura volgens mijn eigen interpretatie herwerkt. In realiteit bestan er geen bergtoppen zoals ik ze heb getekend! Niet erg, zolang deze keuzes de bedoelingen en de dramaturgie voeden. Zo twijfel ik niet om te spelen met het reusachtige van de decors waar onze personages zich in voortbewegen."

Over uitwisseling van impressies:
"Xavier en ik hebben onze impressies met elkaar uitgewisseld tijdens de complete ontwikkeling van het storyboard. Hij is gewoon aan bladschikkingen met veel spektakel waardoor hij precieze ideeën aandroeg over grootse decors waar ik nooit aan zou hebben gedacht." 


COMMENTAAR BIJ PAGINA 66
De Wapenmeester
Over de show: "Geweld maakt integraal deel uit van het onderwerp, het gebruik van wapens, het dagelijks leven van deze wapenmeesters. Aanvankelijk wilde ik niet te veel een show opvoeren, maar zaken wegstoppen zou aan kracht ingeboet hebben. De lezer moet dit geweld aanvoelen, hij moet zien tot op welk punt de zwaardslagen pijn doen."

Over onomatopeeën:
"Naar het voorbeeld van de geluidsband van een film zijn onomatopeeën belangrijk om geschreeuw en metaalgekletter te vertalen en voegen ze iets toe aan het heetst van de strijd. Het vergt een bijzondere zorg om ze expressief en te doen passen, met het gevaar het effect te doorbreken en de bedoeling van de prent te vernielen. Ik denk dus na over de beste plaats om ze te plaatsen en over hoe ik ze zal tekenen. Hun soms uitgesproken kleur draagt bij aan het ritme en de spanning. Maar ik sluit net zo goed een gewelddadige scène af zonder onomatopee, in stilte, om het meer kracht te geven."

Over arceringen:
"De inkleuring moet overeenkomen met mijn tekeningen, zonder erop te parasiteren, vooral omdat mijn zwart-wit veel schaduw, licht en diverse grijswaarden bevat, maar ook veel arceringen. Soms gebruik ik die als ondersteuning, om sommige decors naar voor of achter te brengen of om ze te verduidelijken door sommige noodzakelijke informatie te verdonkeren."

Over schilderen:
"Ik heb me voor de eerste keer aan het schilderen gezet (zie Facebook, red.), met acrylverf op doek waarop Hans staat met zijn zwaard in de twee handen. Rechtstreekse inkleuring interesseert me, zelfs al duren mijn beginwerken lang en kwamen ze moeizaam tot stand. Ik ben niet zeker of het resultaat overtuigend zou zijn." 


COMMENTAAR BIJ PAGINA 67
De Wapenmeester
Over het ontwerp van de personages: "Xavier had een precies idee over het personage van Maleztraza, de grote rivaal van Hans, en stuurde me verschillende foto's die ik kon gebruiken. Ik heb dan weer zelf het personage Thimoleon, de grote kale met baard, ontworpen op basis van een nevenpersonage uit een film. De casting van onze hoofdpersonages gebeurde geleidelijk aan, maar ik construeerde de anderen rechtstreeks op de platen en ik verfijnde ze gaandeweg. Als sommigen onder hen er wat anders beginnen uit te zien in de loop van het album, keer ik terug naar de al getekende platen om het geheel in harmonie te brengen."

Over het echte zwaard:
"Het zwaard van Hans bestaat echt, het is gebaseerd op een van de wapens die tentoongesteld is in het Legermuseum van Parijs dat Xavier en ik hebben bezocht. Ik hou van zijn bijzondere uitzicht en zijn weinig gekromde handgreep. De rapiers waren integendeel een hel om te tekenen. Ik heb foto's van die zwaarden in alle mogelijke getrokken posities, maar ik ben er nooit in geslaagd om twee keer hetzelfde te tekenen! In essentie moet je erin geloven en het algemeen aspect begrijpen."

Over gravures:
"Ik zie heel graag de zeer uitgewerkte gravures van Gustave Doré of de Duitser Hermann Vogel en ik had zin om iets gelijkaardigs te maken, één prent maar, die uiteindelijk het schutblad opleverde. Het is heel maniëristisch, het geeft een werk van lange adem weer want je moet telkens terugkomen op de prenten, op het tegenovergestelde van mijn zuiver energetische benadering van de platen van het album."

Over een nieuw project:
"Xavier en ik beginnen binnenkort aan een nieuw project dat heel verschillend is van De Wapenmeester." 


Joël Parnotte: Cover- en personagestudies voor De Wapenmeester
04/11
TOP
In dBD 97 van oktober 2015 liet hoofdredacteur Frédéric Bosser tekenaar Joël Parnotte in zijn map met coverstudies en personageschetsen voor het one-shot De Wapenmeester duiken om die als portfolio te presenteren.

De Wapenmeester
De Wapenmeester
De Wapenmeester
De Wapenmeester
Coverstudies
"Ik maak roughs waarop ik een sterk beeld uit het verhaal probeer terug te laten komen. Dat gebeurt vaak heel intuïtief en ik probeer de oefening niet te veel vanuit het verstand te maken. Maar we mogen ook niet vergeten dat ons beeld een concurrent moet zijn van alle andere nieuwigheden op dat moment. En daar zijn er veel van! (lacht) Ik zoek dus ook naar een maximale leesbaarheid. In dit geval heb ik eerst samengezeten met Xavier (Dorison, de scenarist, red.) die me een hele reeks filmaffiches gaf. Daarna bezorgden we onze ideeën aan Philippe Ravon, de grafisch vormgever van uitgeverij Dargaud. Op basis daarvan stuurde hij ons meerdere covervoorstellen met titels door beelden samen te stellen met mijn roughs en door prenten uit de platen van het album op te diepen. Het uiteindelijke idee is dus een door Philippe verzonnen montage... Het beviel ons want het bood tegelijk een grote leesbaarheid van het beeld als de titel... en dus een onmiddellijk begrip van het thema van het album, zelfs in het klein!"

Hieronder het eindresultaat:

De Wapenmeester

De Wapenmeester
Personagestudies
"Voor de hoofdpersonages gaf Xavier me mondelinge indicaties of vestigde hij de aandacht op enkele acteurs. Hij liet me weten wat hun leeftijd is en wat hen kenmerkt. Voor de nevenpersonages zoek ik soms inspiratie door tijdschriften en magazines te doorbladeren. Het gebeurt ook wel dat ik twee personen meng. Ik werk graag met iets concreet. Dat voedt de verbeelding!"


De Wapenmeester
De Wapenmeester
Potloodstudies
"Xavier heeft een precies idee van de beelden die hij in zijn scenario beschrijft. Ik probeer altjd zo nauw mogelijk aan te sluiten met de bedoelingen vn het verhaal. Het moet goed zitten, of anders verliezen we de lezer. Voorstudies zijn nuttig voor mij, maar ik ga de personages pas vinden enkel vinden als ik ze in scène zet. Dan zie ik in een echte situatie of ze goed acteren onder mijn potlood. Het is echt op het moment wanneer de cast aan het werk is dat je ontdekt of het werkt of niet. En je werkt bij waar nodig."

De Wapenmeester
De Wapenmeester