Bonneville 2
SLOT VAN TWEELUIK
Bonneville 2
KLIK
voor andere strips van
Marvano
BONNEVILLE 2
1968

Marvano
Dargaud | 64 p. | € 15,95 (HC)
Laatste punt
Marvano, geboren als Mark Van Oppen, is een man met een reputatie. Men beweert dat hij een realist zou zijn, een wereldverbeteraar, een preker, een perfectionist, een keikop, een genre op zich. Hij zou onhandelbaar zijn, geen tegenspraak dulden, zich boven de massa verheven voelen en wat nog meer. Niettegenstaande alle onhebbelijkheden die hem toegeschreven worden, ontbreekt het deze auteur allerminst aan erkenning. De Eeuwige Oorlog (naar de roman van Joe Haldeman) wordt terecht tot een van de klassiekers van de sciencefictionstripreeksen gerekend en ook Dallas Barr, Een Nieuw Begin, Berlijn, Grand Prix en De Joodse Brigade werden op applaus onthaald.

En toen was er Bonneville, het waargebeurde verhaal van onversaagde autocoureurs die nabij Bonneville in Utah het Land Speed Record op hun naam willen schrijven. Omdat dit tweeluik niettegenstaande de aanwezigheid van een zoutvlakte een zoutloos relaas dreigde te worden, greep Marvano naar de trukendoos van de betere scenarist en kwam met een verloren gewaand dagboek op de proppen. Zeldine, een meisje dat alles van dichtbij heeft meegemaakt, zorgt met haar ontboezemingen voor emotie en menselijkheid. Een goeie zet, al gaat Marvano's aandacht toch vooral uit naar de waanzinnige racemonsters die hij met zorg en liefde in beeld brengt. En dat is het probleem.

Bonneville ontbeert een figuur zoals Safaya uit De Joodse Brigade, een personage dat niettegenstaande alle tegenslagen volhardt in het Goede en uitgroeit tot een held(in). Marvano's afkeer van de menselijke domheid en alles wat daaruit volgt, vertaalt zich in een verhaal over machines die hij een ziel tracht te geven. Het resultaat zijn prachtig gecomponeerde stills, maar niettegenstaande de warme kleuren voelt het koud aan voor wie niet, zoals Marvano, als kind begeesterd raakte door de Corgi 'Bluebird' die hij voor z'n verjaardag kreeg.

Onlangs was op onze website te lezen dat Marvano ontgoocheld en boos een punt zet achter het strips maken. Dat nieuws deed nauwelijks stof opwaaien wat opmerkelijk is en iets zegt over de wereld die deze auteur regelmatig becommentarieert. Wat de goegemeente van 'm vindt, zou 'm volgens insiders aan z'n kont roesten en dat is in elk geval geen negatieve eigenschap. Wie erop uit is om door lakeien gecoiffeerd te worden, verwordt alras tot een paladijn die enkel brengt wat bewierookt wordt.

Marvano levert nog steeds interessant werk af.
FLO VAN DIJCK --- oktober 2018

Lees ook deze vorige besprekingen of raadpleeg ons archief: